zorgstuur grouper

In staat zijn om degelijke beslissingen te nemen die zorgen voor een positief financieel resultaat? Analyses en simulaties behoren tot de dagelijkse werkzaamheden voor iedere organisatie in de zorgsector. Inforeports heeft hiervoor de zorgstuur->grouper ontwikkeld zodat een ziekenhuis in staat is om zorgproduct afgeleide berekeningen te maken en hierdoor financiĆ«le beslissingen evenwichtig te nemen.

De zorgstuur->grouper is een module van zorgstuur die ontwikkeld is door inforeports op basis van de door de NZa gepubliceerde specificaties. De in eigen beheer ontwikkelde grouper is beschikbaar als zelfstandige module, maar kan na ingebruikname ook toegepast worden om de dataset in bijvoorbeeld zorgstuur->informatie of zorgstuur->kwaliteit te verrijken.

Deze grouper biedt de helpdesk, zorgadministratie, DBC adviseurs en ondersteunende afdelingen de gewenste stuurinformatie in overzichtelijke tabellen en analyses. Hij zorgt voor toegankelijke, integrale en actuele informatie tot op detailniveau. Hiermee bent u in staat om analyses te produceren die het verschil kunnen maken binnen uw organisatie.

Analyses waar u aan kunt denken zijn:

  • Impactbepaling van het selfassesment
  • Impactbepaling van overige correcties
  • Uitvalverwerking
  • Optimalisaties doorrekenen

Door het inzicht op de zorgproductcodes (DBC-codes) is de organisatie in staat om proactief te reageren en tijdig bij te sturen op de desbetreffende afdelingen voor optimaal resultaat op allerlei vlakken.