Er zijn situaties waarin u een probleem heeft waarvoor u een oplossing zoekt buiten de bestaande oplossingen. Wanneer het gaat om een vraagstelling of probleem op het gebied van stuurinformatie heeft u uw partner gevonden in inforeports!

“Maatwerk” dekt daarbij bij ons een breed gebied: alle vraagstellingen, van groot tot klein, kunnen wij aanpakken, en bedenken wij in goed overleg met u oplossingen voor.

Onze kennis en ervaring op het gebied van stuurinformatie zetten wij ook graag in om u maatwerk-oplossingen te bieden. Dat kan zijn het bouwen van een rapportage naar uw specificaties of het opzetten van een eigen kwaliteitsindicator, en van datawarehouse-ontsluiting tot en met een geheel eigen informatiesysteem. Door jarenlange ervaring met verschillende databases kunnen wij snel en efficiënt de benodigde data vinden, en ontsluiten. Wij gaan daarbij uit van standaard technologieën: Microsoft T-SQL, Reporting Services, Integration Services, en C#, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van standaard componenten: dat houdt de kosten laag, en het project overzichtelijk.

De oplossingen die we realiseren zijn creatief en degelijk, en dat geldt ook voor de projectafspraken die we maken: overzichtelijk, helder, en met respect voor ieders belangen. Wij zorgen ervoor dat de resultaten zijn zoals u verwacht.