In ziekenhuizen is het inzichtelijk maken van kwaliteit en de uitkomsten van zorg essentieel. Daar is een helder kwaliteitsbeleid voor nodig. Dat betekent dat informatie over kwaliteit dagelijks op vele plekken binnen het ziekenhuis voorhanden moet zijn. In de praktijk is de medisch specialist vaak veel tijd kwijt om informatie te achterhalen. Dat is niet meer nodig, want QualityScope ontzorgt hierin de diverse zorgprofessionals; zowel de beleidondersteuners, de medisch specialisten en de bestuurders.

Bezoek http://www.qualityscope.nl voor meer informatie.