Sturen op kwaliteit is in de zorgsector een speerpunt en een onderwerp waar de bestuurders van de ziekenhuizen niet meer om heen kunnen. Men wil voldoen aan de door verzekeraars en Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde normen, maar ook in onderhandelingen met verzekeraars speelt kwaliteit van de zorg een grote rol. En wanneer uw organisatie zich wil profileren met hoog-kwalitatieve zorg op een bepaald vlak, is regelmatige monitoring essentieel.

Zorgstuur->kwaliteit is een module van zorgstuur en een onderdeel van het CasemixHuis. Met deze module krijgt u inzicht in de laatste stand van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Renine en het Kwaliteitsinstituut. Al deze indicatoren zijn standaard in zorgstuur->kwaliteit verwerkt, en worden bijgewerkt wanneer er nieuwe definities worden uitgebracht. Uiteraard zijn ook uw eigen indicatoren toe te voegen, of dit nou op basis van de bestaande indicatoren is, of naar uw eigen specificaties.

Ook is het mogelijk om landelijke dataverzamelingen (zoals bijvoorbeeld de openbare database van Zorginzicht.nl) in zorgstuur->kwaliteit in te lezen. Hiermee kan het ziekenhuis zelf ervoor kiezen om de vergelijkingsdata te gebruiken als benchmark of als norm. Daarnaast kan het ziekenhuis zelf bepalen van welke andere ziekenhuizen de data wordt gebruikt om het vergelijkingscijfer op te bouwen.

Meer lezen over zorgstuur->kwaliteit of onze werkwijze, download dan onze brochure, klantencasus en/of neem contact op met ons. Voor diverse ziekenhuizen hebben wij al een mooie meerwaarde mogen betekenen. Benieuwd wat we voor hen hebben kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje bij de logo's van de ziekenhuizen.