Westfriesgasthuis

Het Westfriesgasthuis te Hoorn is een algemeen ziekenhuis met een opnamecapaciteit van 506 erkende bedden en ongeveer 258.000 polikliniekbezoeken per jaar. In de medische staf zijn 26 specialismen vertegenwoordigd. Het Westfriesgasthuis onderscheidt zich in patiëntveiligheid, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de patiënt. Als zelfstandig ziekenhuis levert het basiszorg van hoogwaardige kwaliteit en oefent het daarnaast enkele meer gespecialiseerde of ziekenhuisoverstijgende functies uit.  

Kwaliteit staat bij het Westfriesgasthuis hoog in het vaandel. In 2010 heeft het Westfriesgasthuis gekozen voor zorgstuur voor ondersteuning bij het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren. Naast de kwaliteitsmedewerkers werken ook andere afdelingen met zorgstuurkwaliteit. Mede door het brede draagvlak van zorgstuurkwaliteit in het Westfriesgasthuis wordt interne sturing op kwaliteit mogelijk gemaakt.

www.westfriesgasthuis.nl